Dobra asysta

Lepsza perspektywa

Sukcesje i Restrukturyzacje

Zajmujemy się sukcesjami, restrukturyzacjami i upadłościami. W ramach grupy 5E dostarczamy naszym Klientom rozwiązań również z zakresu prawa (www.5e.legal), podatków i rachunkowości (www.5e.tax).

Nasi specjaliści wielokrotnie uczestniczyli w różnych formach działań sukcesyjnych. Dzięki temu, że nasz Zespół jest interdyscyplinarny (prawnicy, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, specjaliści ds. finansów) skutecznie i odpowiedzialnie doradzamy w sprawach sukcesji firm i majątków.

Problematyką upadłości i restrukturyzacji zajmujemy się od ponad 20 lat. Wykonywaliśmy funkcje syndyka i nadzorcy sądowego. Obsługiwaliśmy prawnie i rachunkowo zarówno syndyków, jak i dłużników oraz wierzycieli.

Więcej

Działamy jako Zespół

Trzon Zespołu 5E Sukcesje i Restrukturyzacje stanowią doradcy restrukturyzacyjni - adw. Krzysztof Smaga i adw. Amelia Stradomska. Zespół tworzą także osoby działające w ramach grupy 5E. Są to adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, księgowi, specjaliści do spraw kadr i finansów.

Krzysztof Smaga

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Krzysztof Smaga

adwokat, doradca restrukturyzacyjny, ukończył również aplikację sądową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego, stypendysta na uniwersytetach we Fryburgu i w Grazu. Specjalizuje się w problematyce sukcesji, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie karnym gospodarczym. Wieloletni syndyk. Uczestnik wielu rozpoznawalnych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz procesów karnych z udziałem przedsiębiorców. Doświadczony prawnik w zakresie rozwiązań sukcesyjnych.

Amelia Stradomska

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Amelia Stradomska

adwokat, doradca restrukturyzacyjny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczyła doradztwo prawne w wielu złożonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentuje członków zarządu w sporach z wierzycielami i w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności. Ma wieloletnie doświadczenie w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych w związku z grożącą niewypłacalnością oraz w sprawach karnoskarbowych.

Tomasz Czapla

radca prawny

Tomasz Czapla

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ukończył także aplikację sądową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również na uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i na Edinboro University of Pennsylvania. Specjalista w zakresie umów oraz prawa międzynarodowego. Aktywny w negocjacjach oraz w sporach sądowych, reprezentuje Klientów w szczególności w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

Michał Połaniecki

radca prawny

Michał Połaniecki

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Zajmuje się prawem korporacyjnym. Obsługuje transakcje zbywania i nabywania udziałów
i akcji w spółkach kapitałowych, a także procesy restrukturyzacji oraz likwidacji spółek kapitałowych. Dodatkowo, specjalista do spraw inwestycji, a także obrotu oraz zarządzania nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi
w sprawach o roszczenia paulińskie.

Karol Kajka

radca prawny

Karol Kajka

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz kwestiach związanych z pozyskaniem, wykorzystaniem i rozliczeniem dofinansowań ze środków publicznych. Wspiera przedsiębiorców przy przeniesieniu wypracowanych przez nich zasobów (w rozumieniu PZP) na ich następców prawnych, jak też doradza przy wprowadzeniu sukcesorów w miejsce nestorów do umów o dofinansowania ze środków publicznych.

Krzysztof Józefaciuk

doradca podatkowy

Krzysztof Józefaciuk

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, rachunkowości oraz w przekształceniach, połączeniach i likwidacjach podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w zakresie zagadnień podatkowych, przy zakładaniu działalności gospodarczych, przekształceniach tych działalności i ich likwidacjach.

Katarzyna Jargiełło

radca prawny

Katarzyna Jargiełło

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła biznesowy kurs uniwersytecki w Lonsdale Institute w Sydney gdzie zdobyła certyfikat Diploma in Business. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu obsługi spółek prawa handlowego, postępowania cywilnego oraz prawa nieruchomości. Przez rok pełniła obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Bartłomiej Bziuk

radca prawny

Bartłomiej Bziuk

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa podmiotom gospodarczym, obsłudze korporacyjnej oraz w sporach sądowych.

Marek Jóźwiakowski

specjalista ds. doradztwa podatkowego

Marek Jóźwiakowski

specjalista ds. doradztwa podatkowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach studiów realizował ścieżkę doradcy podatkowego na podstawie umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Doświadczenie w zakresie prawa podatkowego zdobywał w firmach w Warszawie i w Lublinie.

Sławomir Stupka

księgowy

Sławomir Stupka

księgowy, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia pełnej księgowości małych i średnich firm. Wykształcenie zdobywał na kierunku rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ponadto ukończył kursy z zakresu księgowości małych i średnich firm działających w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych. Zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo – podatkową małych i średnich firm z różnych branż.

Dorota Mickiewicz

księgowa

Dorota Mickiewicz

księgowa z 15-letnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego. Absolwentka Akademii Rachunkowości w Poznaniu oraz Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad 10 lat współpracuje z biurami rachunkowymi, prowadząc kompleksową obsługę rachunkową spółek handlowych wielu branży.

Marlena Syroka

księgowa

Marlena Syroka

księgowa, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Zajmuje się kompleksową obsługą rachunkową małych i średnich firm z różnych branży, prowadzeniem ksiąg handlowych i KPiR, sporządzaniem miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań do GUS i NBP.

Izabela Maluga

księgowa

Izabela Maluga

księgowa, absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Świadczy kompleksowe usługi księgowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek prawa cywilnego i handlowego. Zajmuje się prowadzeniem ksiąg handlowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, przygotowywaniem deklaracji podatkowych, sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych osób fizycznych, raportowaniem do GUS. Posiada doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami z różnych branż.

Agata Dziurawiec

księgowa

Agata Dziurawiec

księgowa, absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych podmiotów.

Wioleta Uba

księgowa

Wioleta Uba

księgowa, absolwentka Ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajmuje się kompleksową obsługą KPiR, weryfikacją i wprowadzaniem dokumentów księgowych do ksiąg rachunkowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Marcin Łęcicki

księgowy

księgowy, absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Posiada certyfikat specjalisty ds. rachunkowości. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości.

Magdalena Balkiewicz

specjalistka do spraw kadr i płac, księgowa

Magdalena Balkiewicz

specjalistka do spraw Kadr i płac, księgowa. Posiada wykształcenie z zakresu księgowości małych i średnich firm. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw od strony kadrowo-płacowej. Specjalistka ds. naliczania wynagrodzeń. Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm działających w Polsce i na rynkach międzynarodowych.