Dobra asysta

Lepsza perspektywa

Sukcesje i Restrukturyzacje

Zajmujemy się sukcesjami, restrukturyzacjami i upadłościami. W ramach grupy 5E dostarczamy naszym Klientom rozwiązań również z zakresu prawa (WWW.5e.legal), podatków i rachunkowości (WWW.5e.tax).

Nasi specjaliści wielokrotnie uczestniczyli w różnych formach działań sukcesyjnych. Dzięki temu, że nasz Zespół jest interdyscyplinarny (prawnicy, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, specjaliści ds. finansów) skutecznie i odpowiedzialnie doradzamy w sprawach sukcesji firm i majątków.

Problematyką upadłości i restrukturyzacji zajmujemy się od ponad 20 lat. Wykonywaliśmy funkcje syndyka i nadzorcy sądowego. Obsługiwaliśmy prawnie i rachunkowo zarówno syndyków, jak i dłużników oraz wierzycieli.

Więcej

Działamy jako Zespół

Trzon Zespołu 5E Sukcesje i Restrukturyzacje stanowią doradcy restrukturyzacyjni - adw. Krzysztof Smaga i adw. Amelia Stradomska. Zespół tworzą także osoby działające w ramach grupy 5E. Są to adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, księgowi, specjaliści do spraw kadr i finansów.

Krzysztof Smaga

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Krzysztof Smaga

adwokat, doradca restrukturyzacyjny, ukończył również aplikację sądową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego, stypendysta na uniwersytetach we Fryburgu i w Grazu. Specjalizuje się w problematyce sukcesji, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie karnym gospodarczym. Wieloletni syndyk. Uczestnik wielu rozpoznawalnych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz procesów karnych z udziałem przedsiębiorców. Doświadczony prawnik w zakresie rozwiązań sukcesyjnych.

Amelia Stradomska

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Amelia Stradomska

adwokat, doradca restrukturyzacyjny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczyła doradztwo prawne w wielu złożonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentuje członków zarządu w sporach z wierzycielami i w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności. Ma wieloletnie doświadczenie w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych w związku z grożącą niewypłacalnością oraz w sprawach karnoskarbowych.

Tomasz Czapla

radca prawny

Tomasz Czapla

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ukończył także aplikację sądową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również na uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i na Edinboro University of Pennsylvania. Specjalista w zakresie umów oraz prawa międzynarodowego. Aktywny w negocjacjach oraz w sporach sądowych, reprezentuje Klientów w szczególności w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

Michał Połaniecki

radca prawny

Michał Połaniecki

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Zajmuje się prawem korporacyjnym. Obsługuje transakcje zbywania i nabywania udziałów
i akcji w spółkach kapitałowych, a także procesy restrukturyzacji oraz likwidacji spółek kapitałowych. Dodatkowo, specjalista do spraw inwestycji, a także obrotu oraz zarządzania nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi
w sprawach o roszczenia paulińskie.

Karol Kajka

radca prawny

Karol Kajka

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz kwestiach związanych z pozyskaniem, wykorzystaniem i rozliczeniem dofinansowań ze środków publicznych. Wspiera przedsiębiorców przy przeniesieniu wypracowanych przez nich zasobów (w rozumieniu PZP) na ich następców prawnych, jak też doradza przy wprowadzeniu sukcesorów w miejsce nestorów do umów o dofinansowania ze środków publicznych.

Krzysztof Józefaciuk

doradca podatkowy

Krzysztof Józefaciuk

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, rachunkowości oraz w przekształceniach, połączeniach i likwidacjach podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w zakresie zagadnień podatkowych, przy zakładaniu działalności gospodarczych, przekształceniach tych działalności i ich likwidacjach.

Marzena Chotycka

aplikant radcowski

Marzena Chotycka

aplikant przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie z zakresu prawa cywilnego będąc członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, Stowarzyszenia Ars Lege oraz koordynując działanie Sekcji Cywilnej KNSP KUL.

Katarzyna Jargiełło

radca prawny

Katarzyna Jargiełło

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła biznesowy kurs uniwersytecki w Lonsdale Institute w Sydney gdzie zdobyła certyfikat Diploma in Business. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu obsługi spółek prawa handlowego, postępowania cywilnego oraz prawa nieruchomości. Przez rok pełniła obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Bartłomiej Bziuk

radca prawny

Bartłomiej Bziuk

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa podmiotom gospodarczym, obsłudze korporacyjnej oraz w sporach sądowych.

Arkadiusz Sobiech

radca prawny

Arkadiusz Sobiech

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w przekształceniach, połączeniach i likwidacjach podmiotów gospodarczych, jak również w postępowaniach rejestrowych.

Karina Różycka

prawnik

Karina Różycka

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach związanych z legalizacją i zatrudnianiem cudzoziemców. Posiada doświadczenie w postępowaniach rejestrowych, egzekucyjnych, jak również w postępowaniach upadłościowych konsumentów. Do jej zainteresowań należy prawo dyplomatyczne i konsularne.

Grzegorz Siedlecki

prawnik

Grzegorz Siedlecki

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych. Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego oraz przygotowywania opinii podatkowych.

Marek Jóźwiakowski

specjalista ds. doradztwa podatkowego

Marek Jóźwiakowski

specjalista ds. doradztwa podatkowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach studiów realizował ścieżkę doradcy podatkowego na podstawie umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Doświadczenie w zakresie prawa podatkowego zdobywał w firmach w Warszawie i w Lublinie.

Sławomir Stupka

księgowy

Sławomir Stupka

księgowy, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia pełnej księgowości małych i średnich firm. Wykształcenie zdobywał na kierunku rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ponadto ukończył kursy z zakresu księgowości małych i średnich firm działających w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych. Zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo – podatkową małych i średnich firm z różnych branż.

Dorota Mickiewicz

księgowa

Dorota Mickiewicz

księgowa z 15-letnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego. Absolwentka Akademii Rachunkowości w Poznaniu oraz Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad 10 lat współpracuje z biurami rachunkowymi, prowadząc kompleksową obsługę rachunkową spółek handlowych wielu branży.

Marlena Syroka

księgowa

Marlena Syroka

księgowa, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Zajmuje się kompleksową obsługą rachunkową małych i średnich firm z różnych branży, prowadzeniem ksiąg handlowych i KPiR, sporządzaniem miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań do GUS i NBP.

Izabela Maluga

księgowa

Izabela Maluga

księgowa, absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Świadczy kompleksowe usługi księgowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek prawa cywilnego i handlowego. Zajmuje się prowadzeniem ksiąg handlowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, przygotowywaniem deklaracji podatkowych, sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych osób fizycznych, raportowaniem do GUS. Posiada doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami z różnych branż.

Agata Dziurawiec

księgowa

Agata Dziurawiec

księgowa, absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych podmiotów.

Wioleta Mamla

księgowa

Wioleta Mamla

księgowa, absolwentka Ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajmuje się kompleksową obsługą KPiR, weryfikacją i wprowadzaniem dokumentów księgowych do ksiąg rachunkowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Marcin Wydra

księgowy

księgowy, absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Posiada certyfikat specjalisty ds. rachunkowości. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości.

Magdalena Balkiewicz

specjalistka do spraw kadr i płac, księgowa

Magdalena Balkiewicz

specjalistka do spraw Kadr i płac, księgowa. Posiada wykształcenie z zakresu księgowości małych i średnich firm. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw od strony kadrowo-płacowej. Specjalistka ds. naliczania wynagrodzeń. Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm działających w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

Katarzyna Mączyńska

specjalistka do spraw kadr i płac

Katarzyna Mączyńska

specjalistka do spraw kadr i płac, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada ponad 15-letnią praktykę w zakresie kadr, płac, rozliczeń z ZUS, US, GUS, PFRON. Doradza w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom.