dla Członków Zarządów

Doradzamy członkom zarządów w zakresie ich odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania niewypłacalnych spółek. Reprezentujemy zarządzających w sporach z wierzycielami i w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności. Mamy duże doświadczenie w obronie członków zarządów w sprawach o przestępstwa popełniane w związku z grożącą niewypłacalnością, w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz w sprawach karnoskarbowych.