Restrukturyzacja

Restrukturyzujemy przedsiębiorstwa. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

Dokonujemy analizy prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa i rekomendujemy optymalną formę restrukturyzacji. Współpracujemy z zespołem specjalistów z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i finansów, w celu zapewnienia najwyższej jakości zarządzania kryzysowego.